0
  Login

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Kinh doanh với toàn bộ dịch vụ của TDVIETNAM

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ TẠI TDVIETNAM

Đại lý phải tuân thủ các chính sách do TDVIETNAM cung cấp cho đại lý trong phạm vi của dịch vụ.

Ngay sau khi đồng ý với Quy định này, đại lý hoàn thành số tiền ký quỹ tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) theo yêu cầu của TDVIETNAM.

Đại lý được hưởng thù lao trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ. Mức thù lao cơ bản được niêm yết trên website cung cấp dịch vụ của chúng tôi tại https://tdvietnam.vn/dai-ly/dai-ly-ky-quy/. Mức thù lao thực tế sẽ là mức thù lao ưu đãi nhất cho đại lý dựa trên việc chúng tôi đánh giá năng lực của đại lý. Khi khoản tiền ký quỹ hết, để tiếp tục đăng ký và gia hạn dịch vụ, đai lý phải tiếp tục nộp tiền ký quỹ. Mỗi lần nộp tối thiểu là 500.000 VND (Năm trăm nghìn đồng) và khoản tiền nộp phải là bội số của 500.000 VND.

Về hình thức thanh toán:

Chuyển khoản: Đơn vị sử dụng là tiền Việt Nam (VNĐ). Trong trường hợp chuyển khoản, đại lý chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí chuyển khoản liên quan. Trong trường hợp đại lý thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên thu phí của chúng tôi sẽ xuất trình giấy giới thiệu của Công ty. Việc thanh toán được xác nhận bởi phiếu thu kèm giấy giới thiệu và hóa đơn tài chính.

VỀ QUẢN LÝ, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi được quyền quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ cho đại lý theo quy định hiện hành. Tạm ngưng các tài khoản truy cập tới TDVIETNAM của đại lý hoặc xem xét chấm dứt Hợp đồng của đại lý trong trường hợp đại lý không thực hiện đúng những điều khoản ràng buộc trong Quy định này. Được quyền tạm ngưng và thu hồi các dịch vụ vi phạm các quy định cấm về quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt Nam. Được gửi, thông báo, hướng dẫn và đào tạo cho đại lý các kiến thức căn bản về chính sách quản lý và những thay đổi chính sách về quản lý tài nguyên Internet của Việt nam. Hướng dẫn các nghiệp vụ để đại lý tổ chức thực hiện, đại lý phối hợp với TDVIETNAM trong quá trình đăng ký và duy trì dịch vụ. Chúng tôi cung cấp và đảm bảo các chuẩn kỹ thuật cần thiết để đại lý thực hiện việc đăng ký các dịch vụ trực tuyến, duy trì, cập nhật các thông tin liên quan đến các dịch vụ. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác. Trong một số trường hợp được quyền gửi thông báo và liên hệ với chủ thể tên miền, chi tiết quy định trong hợp đồng đại lý. Hoàn phí 100% phí đăng ký tên miền VN trong trường hợp tên miền bị một chủ thể khác đăng ký trước.

VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Đại lý chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp về tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cá nhân, tổ chức đăng ký dịch vụ, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Đại lý chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của đại lý và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của đại lý do quản lý lỏng lẻo gây ra.

Đại lý không được dùng thông tin của mình để đăng ký tên miền cho khách hàng của đại lý.

Đại lý chịu trách nhiệm nhắc gia hạn tên miền tới khách hàng của mình trước ngày tên miền hết hạn.

Đại lý được toàn quyền chủ động thực hiện nghiệp vụ đăng ký mới, theo dõi việc duy trì đối với các dịch vụ do đại lý quản lý và chịu trách nhiệm đối với các nghiệp vụ quản lý dịch vụ của mình.

Đại lý chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, tên miền và các dịch vụ khác không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Riêng tên miền Việt Nam (đuôi .VN) bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng).

Theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, đại lý/khách hàng phải cung cấp bản khai đăng ký tên miền Việt Nam, tên miền Quốc tế có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) về Nhà đăng ký tên miền TDVIETNAM + bản photo CMND của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức). Sau 05 ngày kể từ ngày đăng ký tên miền sẽ bị tạm ngưng nếu thiếu hồ sơ theo quy định. Đại lý phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các quy định hiện hành khác của pháp luật Việt Nam.

Đại lý phải cung cấp thông tin và phối hợp với TDVIETNAM, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.

Đại lý có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng của mình khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang http://www.thongbaotenmien.vn theo quy định của Trung tâm internet Quốc Gia (VNNIC). Nếu có thay đổi về nhân sự quản lý tài khoản đại lý phải thông báo và liên hệ ngay với TDVIETNAM để điều chỉnh, cập nhật kịp thời. Đại lý có trách nhiệm phối hợp với TDVIETNAM xử lý các yêu cầu chuyển tên miền của khách hàng từ đại lý về TDVIETNAM hoặc ngược lại Đại lý tự kiểm tra thông tin Whois tên miền ngay khi tên miền được đăng ký hoặc được duy trì thành công (tham khảo tại https://whois.tdvietnam.vn).

Đại lý bán tên miền đúng giá theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam; Không được sử dụng bất cứ hình thức khuyến mãi nào làm giảm tiền lệ phí, phí khách hàng phải nộp khi đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.VN”; Không được sử dụng tên miền “.VN” làm hàng hóa, dịch vụ trong các hoạt động khuyến mãi hàng hóa, dịch vụ khác; Không thu thuế giá trị gia tăng đối với các khoản phí, lệ phí đăng ký, duy trì tên miền “.vn” theo quy định của Tổng cục thuế.

Đại lý đồng ý bồi thường và giữ cho TDVIETNAM được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường phát sinh từ nội dung mà đại lý hoặc khách hàng của đại lý vi phạm Quy định hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

VỀ CHẤM DỨT QUY ĐỊNH

Trong trường hợp phải chấm dứt Hợp đồng, đại lý phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau:

Trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng 30 ngày đại lý phải có trách nhiệm phối hợp với TDVIETNAM thông báo tới toàn bộ chủ thể tên miền đang thực hiện việc duy trì qua đại lý về việc đại lý sẽ chấm dứt Hợp đồng với TDVIETNAM. Đại lý đề nghị chủ thể sử dụng chuyển về duy trì tại TDVIETNAM hoặc một đại lý có chức năng tương tự khác của TDVIETNAM.

Nếu chủ thể không thực hiện việc chuyển đổi, dịch vụ sẽ tự động chuyển về duy trì tại TDVIETNAM.

Trường hợp đại lý giải thể hoặc phá sản, tên miền và các dịch vụ đang duy trì qua đại lý sẽ tự động chuyển sang quản lý và duy trì tại TDVIETNAM. Đại lý phải chịu trách nhiệm theo dõi và phối hợp với TDVIETNAM thực hiện quá trình chuyển dịch vụ qua TDVIETNAM để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trường hợp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đại lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên có liên quan.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Đại lý phải cam kết và bảo đảm rằng đại lý có đầy đủ thầm quyển để thực hiện Quy định này cũng như cam kết theo Quy định và thực hiện trách nhiệm trong Hợp đồng, không được phép thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của hai bên.

Quy định này có thể sửa đổi bổ sung theo những thay đổi trong chính sách quản lý. Việc sửa đổi bổ sung đó được mỗi bên thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 10 ngày.

Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền ”.vn” tuân thủ đúng tiến trình giải quyết được mô tả trên website http://vnnic.vn/tranhchaptenmien, Nhà đăng đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành.

TẠI SAO CHỌN DỊCH VỤ ĐẠI LÝ KÝ QUỸ TẠI TDVIETNAM?

Chi phí tốt nhất

Giá chiết khấu cho đại lý lên đến 35% mỗi đơn hàng. Được giảm tự động và trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ. Các đơn hàng thanh toán càng lâu được thêm chiết khấu càng lớn

Dịch vụ chất lượng

Hạ tầng mạng và máy chủ được thiết kế kỹ lưỡng tại các trung tâm dữ liệu nổi tiếng VDC2, ViettelIDC. Áp dụng các công nghệ hiện đại đem đến chất lượng dịch vụ tuyệt vời

Tự động hóa

Nạp tiền vào tài khoản online thông qua các ngân hàng như Agribank, Đông Á Bank, Vietcombank, Vietinbank và VtcPay – Có tiền ngay lập tức. Tên miền, Hosting, VPS sẽ được hệ thống tự động kích hoạt ngay sau khi đăng ký

Hỗ trợ tận tâm

Bộ phận kỹ thuật của TDVIETNAM hỗ trợ khách hàng 24/7 cho tất cả các ngày, kể cả ngày lễ tết. Đội ngũ hỗ trợ được đào tạo chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm chuyên môn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ KÝ QUỸ Ký quỹ càng nhiều, đạt cấp càng cao và chiết khấu càng lớn!

Cấp đại lý

Đại lý Cấp 1

Đại lý Cấp 2

Đại lý Cấp 3

Tổng số tiền ký quỹ Dưới 30 triệu Từ 30 đến 50 triệu Trên 50 triệu
I. HOSTING
Hosting cá nhân Giảm 15% Giảm 20% Giảm 35%
Hosting doanh nghiệp Giảm 15% Giảm 20% Giảm 35%
Reseller Hosting Giảm 15% Giảm 20% Giảm 35%
SEO Hosting Giảm 15% Giảm 20% Giảm 35%
Nukeviet Hosting Giảm 15% Giảm 20% Giảm 35%
II. SERVER
SSD VPS PRO Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15%
Server Việt Nam Giảm 2% Giảm 5% Giảm 10%
III. TÊN MIỀN VIỆT NAM
.vn 745.000 VNĐ 735.000 VNĐ 725.000 VNĐ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 625.000 VNĐ 615.000 VNĐ 605.000 VNĐ
org.vn | .gov.vn | .edu.vn .pro.vn | .info.vn | .ac.vn | .health.vn 355.000 VNĐ 345.000 VNĐ 325.000 VNĐ
IV. TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.com / .net 245.000 VNĐ 240.000 VNĐ 235.000 VNĐ
.info / .us 250.000 VNĐ 245.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.org/ .biz 245.000 VNĐ 235.000 VNĐ 225.000 VNĐ
V. DỊCH VỤ BẢO MẬT
Website Anti-DDOS Giảm 5% Giảm 10% Giảm 20%
Website Security Giảm 5% Giảm 10% Giảm 20%

Một số lưu ý về ký quỹ và điều kiện đại lý

Ký quỹ lần đầu tiên tối thiểu 1.000.000 VNĐ

Các lần ký quỹ tiếp theo mức nạp chia chẵn cho 500.000 VNĐ

Nếu khách hàng đã có tài khoản của TDVIETNAM, mức tính cấp đại lý không bao gồm các khoản đã thanh toán và sử dụng dịch vụ từ trước lúc đăng ký đại lý.

Chiết khấu của đại lý là chiết khấu vĩnh viễn, nghĩa là ngay cả khi gia hạn cũng được chiết khấu. Công ty chúng tôi không có chính sách cho tiếp thị liên kết do Affiliate chỉ áp dụng cho lần đầu thanh toán nên cơ hội kiếm tiền từ affiliate không khả quan.

Nếu khách hàng là tổ chức, giấy phép đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề kinh doanh về công nghệ thông tin hoặc liên quan. Nếu khách hàng là cá nhân phải chứng minh được rằng quý khách hàng đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình.

CÁC BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ

BƯỚC 1: Đăng ký tài khoản tại http://khachhang.tdvietnam.vn/register.php

BƯỚC 2: Liên hệ với TDVIETNAM để kích hoạt tài khoản đại lý