0
  Login

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của TDVIETNAM đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định đi kèm hợp đồng và các quy định sau:

1. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi thực đăng ký tài khoản trên hệ thống quản lý khách hàng của TDVIETNAM (https://khachhang.tdvietnam.vn/) cũng như các thông tin trong hợp đồng giữa TDVIETNAM và quý khách.

Tự chịu trách nhiệm về mọi dữ liệu được lưu trên máy chủ của quý khách (nếu sử dụng dịch vụ chỗ đặt máy chủ) và dữ liệu được lưu trên máy chủ của TDVIETNAM (nếu sử dụng hosting và các dịch vụ khác).

Khách hàng tự bảo mật thông tin tài khoản email và các thông tin đăng nhập vào hệ thống quản lý khách hàng của TDVIETNAM. Trường hợp để lộ thông tin đăng nhập vào hệ thống quản lý khách hàng của TDVIETNAM thì phải lập tức liên hệ ngay với TDVIETNAM để được hướng dẫn hỗ trợ.

Trường hợp khách hàng thay đổi các thông tin của cá nhân, tổ chức như số điện thoại, nơi cư trú, tên công ty..v.v phải lập tức cập nhật đầy đủ và chính xác trong hệ thống quản lý khách hàng của TDVIETNAM.

Không được dùng tài khoản đã đăng ký và cấp phát trên hệ thống khách hàng của TDVIETNAM cho mục đích đánh cắp thông tin, phá hoại, vi phạm pháp luật và các hành vi khác vi phạm quy định sử dụng dịch vụ của TDVIETNAM.

2. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

 Khi đăng ký dịch vụ trên hệ thống TDVIETNAM, hoá đơn tương ứng với dịch vụ sẽ được tạo ra. Dịch vụ chỉ được kích hoạt sau khi hoá đơn liên quan được thanh toán.

Nếu dịch vụ đang kích hoạt và hoá đơn đến hạng chưa được thanh toán, hệ thống quản lý khách hàng của TDVIETNAM sẽ tự động khoá dịch vụ của khách hàng.

2.1. Quy định về thanh toán online

2.1.1. Giải thích từ ngữ

 Điều khoản: Là những điều quy định giữa TDVIETNAM và quý khách.

 Bên thứ ba: Là đơn vị liên kết với TDVIETNAM (VTCPay) nhằm hỗ trợ cho việc thanh toán qua mạng của quý khách.

2.1.2. Về thông tin khách hàng

Khi thực hiện thanh toán qua mạng, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin các nhân và thông tin tài khoản.

Đối với thông tin cá nhân: Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận mua dịch vụ của quý khách.

Đối với thông tin tài khoản: Những thông tin này sẽ được TDVIETNAM và bên thứ ba áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất do các hệ thống thanh toán nổi tiếng như Visa và MasterCard cung cấp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin tài khoản quý khách.

2.1.3. Về trang web liên kết

Các trang web của TDVIETNAM có chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này nhằm chỉ cung cấp sự tiện lợi cho quý khách chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba. TDVIETNAM sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đế những thông tin gì trong các trang web của bên thứ ba.

3. CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀ QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT

3.1 Nội dung lưu trữ và bản quyền.

3.1.1. Nội dung

Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam sẽ bị nghiêm cấm.

Cấm sử dụng dịch vụ trong việc lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.

Nghiêm cấm lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc (shell, script,….) nhằm mục đích tấn công các dịch vụ khác hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống.

3.1.2. Bản quyền

TDVIETNAM và khách hàng có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…. đối với các sản phẩm, nội dung được sử dụng trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

3.2. Quy định về bảo mật hệ thống

Website bị tấn công từ chối dịch vụ (DOS/DDOS) hoặc bất kì các hình thức khác gây ra sự quá tải cho hệ thống.

Website bị nhiễm mã độc hoặc bất kì nguy cơ nào gây thiệt hại hoặc có thể gây ảnh hưởng đến dịch vụ được cung cấp bởi TDVIETNAM.

Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu đến uy tín của TDVIETNAM.

3.3. SPAM, phát tán email quảng cáo

TDVIETNAM không chấp nhận việc gửi SPAM và phát tán email quảng cáo trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiểm kiểm soát việc gửi Email ra ngoài trên tài khoản của mình. Mọi hậu quả của việc SPAM và phát tán email quảng cáo, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm.

Việc phát hiện SPAM trên tài khoản của khách hàng có thể dẫn tới việc tài khoản bị tạm ngưng hoặc khoá vĩnh viễn tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.

Quyền hạn và trách nhiệm của TDVIETNAM trong việc hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật:

TDVIETNAM có quyền trực tiếp kiểm tra và can thiệp chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng để xử lý khắc phục hậu quả của những vi phạm do khách hàng thực hiện.

TDVIETNAM sẽ cung cấp thông tin liên hệ và quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng nếu nhận được yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU

4.1. Sao lưu dữ liệu

Với dịch vụ Hosting, hệ thống sao lưu của TDVIETNAM sẽ lưu trữ 7 bản sao lưu trong 7 ngày gần nhất. TDVIETNAM sẽ không đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu của các bản sao lưu này. Các dịch vụ khác ngoài Hosting, TDVIETNAM không có nhiệm vụ sao lưu dữ liệu.

4.2 Phục hồi dữ liệu

Khi khách hàng cần phục hồi dữ liệu của hosting tại thời điểm trong vòng 7 ngày gần nhất, TDVIETNAM sẽ thực hiện khôi phục miễn phí và không đảm bảo sau khi khôi phục website sẽ hoạt động bình thường và dữ liệu được toàn vẹn như thời điểm trước sao lưu.

Khách hàng cần sao lưu lại dữ liệu của mình trước khi yêu cầu TDVIETNAM phục hồi dữ liệu

5. KHOÁ VÀ HUỶ DỊCH VỤ

TDVIETNAM có quyền khoá (đình chỉ) dịch vụ của quý khách nếu quý khách vi phạm bất cứ quy định sử dụng dịch vụ nào.

Dịch vụ sẽ bị khoá nếu quá hạn thanh toán 7 ngày trở lên.

TDVIETNAM có quyền thu hồi IP sử dụng của khách hàng nếu dịch vụ sử dụng bị khoá quá 7 ngày.

Các gói hosting sẽ bị huỷ sau khi dịch vụ bị khoá quá 59 ngày.

Các gói hosting sử dụng MySQL không được quá lưu lượng 700MB trên mỗi database

Sử dụng hosting cho các mực đích chứa file dùng để download, gây nghẽ băng thông máy chủ hosting

6. BỒI THƯỜNG

Khách hàng có trách nhiệm phải bồi thường trong trường hợp vi phạm những quy định mà TDVIETNAM đã nêu ra. Trong trường hợp TDVIETNAM bị kiện do khách hàng vi phạm quy định sử dụng dịch vụ, khách hàng phải trả tất cả các khoản phí bao gồm phí tổn thất, phí tòa án.

Nếu TDVIETNAM không đảm bảo được chất lượng cam kết, TDVIETNAM sẽ đền bù cho khách hàng bằng hình thức tăng thời gian sử dụng dịch vụ hoặc trả lại chi phí sử dụng dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán. Mức độ và giá trị đền bù do TDVIETNAM quyết định và không bao gồm bất cứ chi phí tổn thất nào mà khách hàng bị thiệt hại do không đảm bảo chất lượng cam kết gây ra.

7. THAY ĐỔI QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi nắm quyền thay đổi quy định sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào. Những thay đổi này sẽ được thông báo tới khách hàng và có hiệu lực ngay lập tức.

Nếu khách hàng không đồng ý và không chấp nhận các điều khoản sử dụng dịch vụ, quý khách hàng cần liên hệ với TDVIETNAM để chấm dứt sử dụng dịch vụ do TDVIETNAM cung cấp.

Mọi thông tin thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến liên quan đến quy định sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng liên lạc: [email protected]